Onze missie

De producten die ons toevertrouwd worden, bewaren, invriezen en verpakken tegen concurrentiële prijzen en op zodanige wijze dat de kwaliteit van het product behouden blijft en dat de gezondheid van de eindgebruiker maximaal wordt gegarandeerd door:

  • Competente medewerkers die hun vakbekwaamheid verwerven en verbeteren via opleiding
  • Een strenge handhaving van de GMP's
  • Een betrouwbaar en transparant traceability systeem
  • Een permanente temperatuurbewaking
  • Vooruitstrevende technologieën en installatie

Met deze missie willen wij duidelijk maken dat de gezondheid van de eindgebruiker voor Sivafrost een zeer belangrijke waarde is.

Sivafrost wil als schakel binnen de voedingsketen diensten van een hoge kwaliteit afleveren met een strikte inachtname van de wetten inzake voedselveiligheid. Milieuzorg is eveneens een belangrijk aandachtspunt binnen ons beleid: energiebesparende maatregelen, sorteren van afval, een inkoopbeleid gericht op zo min mogelijk milieubelastende materialen, enz.